საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გია მურღულია

ფილოლოგიის დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ მუშაობდა მეტეხის ახალგაზრდულ თეატრში სალიტერატურო ნაწილის გამგედ, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად თბილისის 23-ე, მე-6 და მე-18 სკოლებში, საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტის რექტორად, თბილისის 24-ე საჯარო სკოლის დირექტორად. ამჟამად კერძო სკოლა ლოგოსის დამფუძნებელი და დირექტორია.

გამოცემული აქვს წიგნები: საუბრები ძველ ქართულ ლიტერატურაზე (1992, თანაავტორებთან ერთად); დავითიანის მხატვრულ სახეთა სისტემა (1998, სადისერტაციო ნაშრომი); ფიქრი განათლებაზე (2003).

ავტორი და გამომცემელია რამდენიმე პროექტისა: მსოფლიოს რჩეული მოთხრობების ექვსტომეული (2007-2008); მსოფლიო და ქართული ლიტერატურული შედევრების მოკლე შინაარსები (2009); სერია ქართველი მწერლები სკოლაში (1996-2009 წლებში გამოიცა 18 წიგნი). სიბრძნე მინიატურაში /მსოფლიოს ძველი და თანამედროვე ფილოსოფიური იგავები/ (2010); მხოლოდ შენ ერთს /ქართველ პოეტთა სასიყვარულო ლირიკა/(2013).

ავტორია პოეტური კრებულისა საღამოს ლექსები (2011) და პიესისა ღია გაკვეთილი, რომელიც დაიდგა 2008 წელს ნოდარ დუმბაძის სახელობის თეატრში.