საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გურამ გოგიშვილი

წმიდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი , უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. სამეცნიერო და პედაგოგიურ მუშაობას ეწეოდა აგრეთვე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. წლების მანძილზე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის კითხულობს მათემატიკის ძირითად და სპეციალურ კურსებს სხვადასხვა ფაკულტეტზე; პარალელურად, ხანგრძლივი დროით, მუშაობდა საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებლად; მიწვეული იყო ექსპერტად სხვადასხვა საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ; ახლაც აგრძელებს თანამშრომლობას ამ მიმართულებით;

იგი არის საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის განათლების კომისიის თავმჯდომარე; საერთაშორისო რეფერატულ ჟურნალ Zentralblatt-ის თანამშრომელი; მოპოვებული აქვს სამეცნიერო და მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი გრანტები;

მისი სამეცნიერო ინტერესები უკავშირდება ანალიზურ რიცხვთა თეორიას. იგი ავტორია 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, რომლებიც ეძღვნება რიცხვთა კვადრატული ფორმებით წარმოდგენის აქტუალურ საკითხებს; აგრეთვე, ავტორია 70 სასწავლო და მეთოდიკური ნაშრომისა და სახელმძღვანელოსი (მათ შორის – გამომცემლობა „ინტელექტის“ მიერ გამოცემული საშუალო სკოლის I – XII კლასების მათემატიკის გრიფირებული სახელძღვანელოების თანაავტორი).

იგი მათემატიკის მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეა. მისი მოხსენებები და თეზისები გამოქვეყნებულია ამ კონფერენციათა სამეცნიერო პუბლიკაციებში; აღსანიშნავია მისი მუშაობა საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის არაერთი საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტების წევრად.