საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ლამარა ქურჩიშვილი

1992 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის მათემატიკის კათედრის დოცენტი, ვიყავი. ამჟამად ვარ: ლამარა ქურჩიშვილი – ქ. თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, მენტორი; ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, მოწვეული პედაგოგი, აკადემიური დოქტორი.